สมาชิกหมายเลข 1075032 https://kokheng.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-12-2015&group=3&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-12-2015&group=3&gblog=115 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ทางเจริญกสินแสง และ ธรรมคู่อันงาม ทมะ อุปสมะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-12-2015&group=3&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-12-2015&group=3&gblog=115 Fri, 25 Dec 2015 22:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-12-2015&group=3&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-12-2015&group=3&gblog=114 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ทบทวนอุบายละอุปาทานขันธ์ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-12-2015&group=3&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-12-2015&group=3&gblog=114 Wed, 23 Dec 2015 22:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-12-2015&group=3&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-12-2015&group=3&gblog=113 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เมื่อจิตไม่ตั้งมั่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-12-2015&group=3&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-12-2015&group=3&gblog=113 Sun, 20 Dec 2015 22:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=112 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ บันทึกกรรมฐานวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่อง อายตนะ ๑๒ ผัสสายตนะ ๖ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=112 Thu, 17 Dec 2015 15:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=111 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ปริยัติเพื่ออะไร รู้ปริฎิบัติเพื่ออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=111 Thu, 17 Dec 2015 20:09:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=110 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิด แก่ เจ็บ ตาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2015&group=3&gblog=110 Thu, 17 Dec 2015 15:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-12-2015&group=3&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-12-2015&group=3&gblog=109 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 12/12/2558 วิธีละวิญญานูปาทานขันธ์ หรือ อุปาทานวิญญาณ เป็นเหตุให้ละ อุปาทานขันธ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-12-2015&group=3&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-12-2015&group=3&gblog=109 Sun, 13 Dec 2015 21:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-12-2015&group=3&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-12-2015&group=3&gblog=108 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ "เรื่องที่ห่างกรรมฐานมานาน ไม่เจริญ ศีล ทาน ภาวนามานาน แล้วเกิดนิวรณ์ กับ ขาดสติบ่อยๆมาก ใจจดจ่อได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-12-2015&group=3&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-12-2015&group=3&gblog=108 Sat, 12 Dec 2015 20:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-12-2015&group=3&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-12-2015&group=3&gblog=107 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 4 ธันวาคม 2558 หลวงปู่บุญกู้สอนวิธีทำเหตุ และผลของวิบากกรรมที่ติดมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-12-2015&group=3&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-12-2015&group=3&gblog=107 Sat, 12 Dec 2015 12:57:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2015&group=3&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2015&group=3&gblog=106 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[6-12-58 เหตุที่ทำให้มองเห็นว่างาม ไม่งาม สวยเสมอกันเหมือนกันหมด สวยต่างกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2015&group=3&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2015&group=3&gblog=106 Sun, 06 Dec 2015 9:55:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-12-2015&group=3&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-12-2015&group=3&gblog=105 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท ๔ และ วิธีเจริญอิทธิบาท ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-12-2015&group=3&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-12-2015&group=3&gblog=105 Tue, 01 Dec 2015 14:06:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-11-2015&group=3&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-11-2015&group=3&gblog=104 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[จรณะ ๑๕ อันเป็นไปเพื่อ อิทธิบาท ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-11-2015&group=3&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-11-2015&group=3&gblog=104 Mon, 30 Nov 2015 12:23:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-11-2015&group=3&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-11-2015&group=3&gblog=103 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[25-11-58 สักแต่ว่ารู้ ละอุปกิเลส (อกุศลวิตก อกุศลธรรมอันลามกจัญไร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-11-2015&group=3&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-11-2015&group=3&gblog=103 Thu, 26 Nov 2015 0:54:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-11-2015&group=3&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-11-2015&group=3&gblog=102 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรมฐานวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ไตรลักษณ์โดยสัญญาเจตนาที่จะรู้สึก กับไตรลักษณ์ของจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-11-2015&group=3&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-11-2015&group=3&gblog=102 Tue, 24 Nov 2015 0:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-11-2015&group=3&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-11-2015&group=3&gblog=101 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 23-11-2558 ทบทวนกรรมฐานที่พอจะเข้าถึงได้ที่ผ่านมาในปี 2558 นี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-11-2015&group=3&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-11-2015&group=3&gblog=101 Mon, 23 Nov 2015 23:29:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-11-2015&group=3&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-11-2015&group=3&gblog=100 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 10-11-58 ฝึกเปลี่ยนความสำคัญใจจากอกุศลวิตกให้เป็นกุศลวิตกแทน(สัมมัปปธาน ๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-11-2015&group=3&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-11-2015&group=3&gblog=100 Sun, 22 Nov 2015 6:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-10-2017&group=21&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-10-2017&group=21&gblog=31 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัจธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-10-2017&group=21&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-10-2017&group=21&gblog=31 Tue, 10 Oct 2017 10:37:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-10-2017&group=21&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-10-2017&group=21&gblog=30 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจเศรษฐี ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-10-2017&group=21&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-10-2017&group=21&gblog=30 Sun, 08 Oct 2017 14:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-10-2017&group=21&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-10-2017&group=21&gblog=29 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร จิตวิทยา(การกำหนดรู้ทุกข์ว่าด้วย การเรียนรู้วิถีชีวิต)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-10-2017&group=21&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-10-2017&group=21&gblog=29 Sun, 08 Oct 2017 9:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-10-2017&group=21&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-10-2017&group=21&gblog=28 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระพุทธเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร จิตวิทยา(การกำหนดรู้ทุกข์ว่าด้วย การเรียนรู้วิถีชีวิต)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-10-2017&group=21&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-10-2017&group=21&gblog=28 Tue, 03 Oct 2017 18:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-09-2017&group=21&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-09-2017&group=21&gblog=27 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร จิตวิทยา(การกำหนดรู้ทุกข์ว่าด้วย การเข้าใจธรรมชาติสิ่งมีชีวิต)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-09-2017&group=21&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-09-2017&group=21&gblog=27 Mon, 18 Sep 2017 16:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-09-2017&group=21&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-09-2017&group=21&gblog=26 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-09-2017&group=21&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-09-2017&group=21&gblog=26 Wed, 13 Sep 2017 15:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-08-2017&group=21&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-08-2017&group=21&gblog=25 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ธาตุ ๖ วิญญาณธาตุ ที่เราอนุมานเข้าใจจาก มิลินทปัญหา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-08-2017&group=21&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-08-2017&group=21&gblog=25 Fri, 25 Aug 2017 8:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-07-2017&group=21&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-07-2017&group=21&gblog=23 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สังขาร และการเข้ายึดครองขันธ์ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-07-2017&group=21&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-07-2017&group=21&gblog=23 Sun, 23 Jul 2017 14:22:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-07-2017&group=21&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-07-2017&group=21&gblog=22 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-07-2017&group=21&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-07-2017&group=21&gblog=22 Fri, 14 Jul 2017 20:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-07-2017&group=21&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-07-2017&group=21&gblog=21 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกกำหนดเข้าขณิกสมาธิ อุปจาระสมาธิ อัปปนาสมาธิ/ฌาณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-07-2017&group=21&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-07-2017&group=21&gblog=21 Sat, 08 Jul 2017 10:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-07-2017&group=21&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-07-2017&group=21&gblog=20 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณธาตุ อาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-07-2017&group=21&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-07-2017&group=21&gblog=20 Thu, 06 Jul 2017 13:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-07-2017&group=21&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-07-2017&group=21&gblog=19 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณธาตุ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-07-2017&group=21&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-07-2017&group=21&gblog=19 Tue, 04 Jul 2017 9:22:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-06-2017&group=21&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-06-2017&group=21&gblog=18 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หิริ โอตตัปปะ กับ ศีล วิธีเจริญลงใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-06-2017&group=21&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-06-2017&group=21&gblog=18 Thu, 15 Jun 2017 22:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2017&group=21&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2017&group=21&gblog=17 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ไข Project ทำฟรีขาดทุน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2017&group=21&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2017&group=21&gblog=17 Tue, 13 Jun 2017 18:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2017&group=21&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2017&group=21&gblog=16 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สอนลูกให้ฝึกเอาตัวรอด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2017&group=21&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2017&group=21&gblog=16 Tue, 13 Jun 2017 14:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-06-2017&group=21&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-06-2017&group=21&gblog=15 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วสี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-06-2017&group=21&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-06-2017&group=21&gblog=15 Sat, 10 Jun 2017 14:16:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-05-2017&group=21&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-05-2017&group=21&gblog=14 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้เมื่อหดหู่ ฟุ้งซ่าน อยากจะผลักไสสิ่งที่คนเกลียดชังไปให้ไกลๆตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-05-2017&group=21&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-05-2017&group=21&gblog=14 Thu, 25 May 2017 14:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-05-2017&group=21&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-05-2017&group=21&gblog=13 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการใช้คำสนทนาด้วยเหตุและผลตามจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-05-2017&group=21&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-05-2017&group=21&gblog=13 Thu, 18 May 2017 10:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-05-2017&group=21&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-05-2017&group=21&gblog=12 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[การต่อรองกับลูกแบบ win win]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-05-2017&group=21&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-05-2017&group=21&gblog=12 Tue, 02 May 2017 17:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-04-2017&group=21&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-04-2017&group=21&gblog=11 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่องานติดขัดหรือเกิดปัญหาไม่สามารถจบงานได้ ให้พิจารณาแก้ไข 3 ข้อ ดังนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-04-2017&group=21&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-04-2017&group=21&gblog=11 Tue, 25 Apr 2017 20:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-04-2017&group=21&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-04-2017&group=21&gblog=10 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ ทำแบบ win win คือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-04-2017&group=21&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-04-2017&group=21&gblog=10 Tue, 18 Apr 2017 2:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-10-2017&group=20&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-10-2017&group=20&gblog=14 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติสิ่งมีชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-10-2017&group=20&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-10-2017&group=20&gblog=14 Tue, 10 Oct 2017 18:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-09-2017&group=20&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-09-2017&group=20&gblog=12 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพิทาขันธ์ ๕ รูปภายนอก รูปภายในเป็นทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-09-2017&group=20&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-09-2017&group=20&gblog=12 Thu, 21 Sep 2017 17:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-05-2017&group=15&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-05-2017&group=15&gblog=56 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ 2 แบบ สายญาณ และสายสมาธิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-05-2017&group=15&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-05-2017&group=15&gblog=56 Wed, 24 May 2017 15:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=16-01-2017&group=15&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=16-01-2017&group=15&gblog=55 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ละในอคติ ๔ ว่าด้วย ..ความเอนเอียงเพราะไม่รู้จริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=16-01-2017&group=15&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=16-01-2017&group=15&gblog=55 Mon, 16 Jan 2017 15:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-01-2017&group=15&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-01-2017&group=15&gblog=54 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีฝึกมนสิการใน..วิโมกข์ ๘..เท่าที่เราอนุมานคาดคะเนเอาได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-01-2017&group=15&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-01-2017&group=15&gblog=54 Sat, 14 Jan 2017 18:24:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-01-2017&group=15&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-01-2017&group=15&gblog=53 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยะสัจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-01-2017&group=15&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-01-2017&group=15&gblog=53 Sun, 08 Jan 2017 22:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-01-2017&group=15&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-01-2017&group=15&gblog=52 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[6/1/60 ทำสมาธิตอนไปฟังเทศนาหลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-01-2017&group=15&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-01-2017&group=15&gblog=52 Sun, 08 Jan 2017 8:00:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-12-2016&group=15&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-12-2016&group=15&gblog=51 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่โต้ตอบใครนินทาว่ากล่าว เพื่อให้กรรมเก่าหมดสิ้นไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-12-2016&group=15&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-12-2016&group=15&gblog=51 Mon, 26 Dec 2016 18:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-12-2016&group=15&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-12-2016&group=15&gblog=50 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่บุญกู้เทศนาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาหาเรปฏิกูล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-12-2016&group=15&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-12-2016&group=15&gblog=50 Wed, 21 Dec 2016 14:35:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-12-2016&group=15&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-12-2016&group=15&gblog=45 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีในการเจริญมหาสติปัฏฐานตามกาล(๑. ลม หรือ พุทโธ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-12-2016&group=15&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-12-2016&group=15&gblog=45 Sun, 18 Dec 2016 3:11:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-12-2016&group=15&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-12-2016&group=15&gblog=44 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกที่หายไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-12-2016&group=15&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-12-2016&group=15&gblog=44 Sun, 18 Dec 2016 3:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2016&group=15&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2016&group=15&gblog=43 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๕๙ นิวณ์..เราเสพย์ธรรมใดก็อัตตาธรรมนั้นแหละ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2016&group=15&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-12-2016&group=15&gblog=43 Sat, 17 Dec 2016 2:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-08-2016&group=15&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-08-2016&group=15&gblog=38 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 17-08-2016 ฝึกหัดทำวสีสมาธิโดยทำนิพพิทา..ความปลงใจในโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-08-2016&group=15&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-08-2016&group=15&gblog=38 Wed, 17 Aug 2016 23:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-08-2016&group=15&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-08-2016&group=15&gblog=37 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 10-08-2016 เคล็ดลับการทำสมาธิให้เข้าสมาธิได้ไว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-08-2016&group=15&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-08-2016&group=15&gblog=37 Wed, 10 Aug 2016 23:16:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-08-2016&group=15&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-08-2016&group=15&gblog=36 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่บุญกู้เทศนา สอนแนวคิด พิจารณาทำกรรมฐานในคลองเก่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-08-2016&group=15&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-08-2016&group=15&gblog=36 Thu, 04 Aug 2016 12:32:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-07-2016&group=15&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-07-2016&group=15&gblog=35 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน เทศนาเรื่อง การทำเหตุ คือ อะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-07-2016&group=15&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-07-2016&group=15&gblog=35 Sun, 31 Jul 2016 23:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-07-2016&group=15&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-07-2016&group=15&gblog=34 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่บุญกู้เทศนา เรื่อง ทำเหตุให้ดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-07-2016&group=15&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-07-2016&group=15&gblog=34 Sat, 30 Jul 2016 23:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=29-07-2016&group=15&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=29-07-2016&group=15&gblog=33 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หากเราไหว้พระพุทธรูป สวดมนต์ไม่ได้ก็ทำ พุทธานุสสติ มี พุทโธ เป็นต้นไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=29-07-2016&group=15&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=29-07-2016&group=15&gblog=33 Fri, 29 Jul 2016 21:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-07-2016&group=15&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-07-2016&group=15&gblog=32 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่บุญกู้เทศนา เรื่อง "กายคตาสติ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-07-2016&group=15&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-07-2016&group=15&gblog=32 Tue, 12 Jul 2016 13:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2016&group=15&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2016&group=15&gblog=31 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน 13-06-2016 ล้างราคะสัญญหา ม้างกาย ให้เป็นปัจจุบันสัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2016&group=15&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-06-2016&group=15&gblog=31 Mon, 13 Jun 2016 2:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-06-2016&group=15&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-06-2016&group=15&gblog=30 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน 03-06-2016 อนุสสติ ๖ เพื่ออิทธิบาท ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-06-2016&group=15&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-06-2016&group=15&gblog=30 Fri, 03 Jun 2016 23:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-05-2016&group=15&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-05-2016&group=15&gblog=29 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สติปัฏฐาน ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-05-2016&group=15&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-05-2016&group=15&gblog=29 Sat, 28 May 2016 23:11:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-05-2016&group=15&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-05-2016&group=15&gblog=28 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ปุถุชนทำสิ่งที่ไม่มีให้มี ...พระอริยะสิ่งที่มีให้ถึงความไม่มี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-05-2016&group=15&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-05-2016&group=15&gblog=28 Fri, 27 May 2016 2:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-05-2016&group=15&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-05-2016&group=15&gblog=27 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-05-2016&group=15&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-05-2016&group=15&gblog=27 Thu, 26 May 2016 23:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-05-2016&group=15&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-05-2016&group=15&gblog=26 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขะ 20 พ.ค. 2559 กรรมและผลของกรรมที่ทำให้ถึงพระนิพพาน และไปไม่ถึงพระนิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-05-2016&group=15&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-05-2016&group=15&gblog=26 Fri, 20 May 2016 16:42:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-05-2016&group=15&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-05-2016&group=15&gblog=25 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทำไมต้องกำหนดรู้ทุกข์ ปฏิบัติกับปริยัติต่างกันและอาศัยกันยังไง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-05-2016&group=15&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-05-2016&group=15&gblog=25 Wed, 04 May 2016 21:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2016&group=15&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2016&group=15&gblog=24 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ย้ำตนเองไม่ให้สำคัญตน คลายอัตตาและมานะทิฐิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2016&group=15&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2016&group=15&gblog=24 Sat, 02 Apr 2016 21:27:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2016&group=15&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2016&group=15&gblog=23 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกรรมฐาน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ทุกข์ จริง ชิน ถอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2016&group=15&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2016&group=15&gblog=23 Sat, 02 Apr 2016 14:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-03-2016&group=15&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-03-2016&group=15&gblog=22 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 28 มีนาคม 2559 สัมมาทิฐิ เป็นของพระอริยะเจ้าเท่านั้น ของปุถุชนคือ สัมมาสังกัปปะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-03-2016&group=15&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-03-2016&group=15&gblog=22 Mon, 28 Mar 2016 21:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-03-2016&group=15&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-03-2016&group=15&gblog=21 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ทำไมต้องปลงใจ คลายความยึด และ วสีฌาณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-03-2016&group=15&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-03-2016&group=15&gblog=21 Tue, 22 Mar 2016 21:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-03-2016&group=15&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-03-2016&group=15&gblog=20 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เหตุที่เข้าสมาธิไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-03-2016&group=15&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-03-2016&group=15&gblog=20 Mon, 21 Mar 2016 21:15:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2016&group=15&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2016&group=15&gblog=18 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ อนัตตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2016&group=15&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2016&group=15&gblog=18 Mon, 07 Mar 2016 21:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-03-2016&group=15&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-03-2016&group=15&gblog=17 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ใช้ตัณหาละตัณหา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-03-2016&group=15&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-03-2016&group=15&gblog=17 Sun, 06 Mar 2016 21:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-03-2016&group=15&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-03-2016&group=15&gblog=16 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เมื่อปฏิบัติรู้จิตตานุปัสนา แล้วอึดอัดที่รู้ว่าตนเองมีอกุศลธรรมมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-03-2016&group=15&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-03-2016&group=15&gblog=16 Tue, 01 Mar 2016 10:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-02-2016&group=15&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-02-2016&group=15&gblog=15 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ ๑๒ กุทภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลป.มั่น,ลป.บุญกู้ กายได้จากพ่อแม่ มีศีลจึงจะเกิดเป็นคนอีกได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-02-2016&group=15&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=23-02-2016&group=15&gblog=15 Tue, 23 Feb 2016 12:47:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-02-2016&group=15&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-02-2016&group=15&gblog=14 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเหตุใน เมตตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-02-2016&group=15&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-02-2016&group=15&gblog=14 Sun, 21 Feb 2016 14:33:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-02-2016&group=15&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-02-2016&group=15&gblog=13 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หลวงปู่บุญกู้เทสนา เรื่อง กตัญญู มรรค ขอขมาพระรัตนตรัย ทาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-02-2016&group=15&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-02-2016&group=15&gblog=13 Sun, 21 Feb 2016 10:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-02-2016&group=15&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-02-2016&group=15&gblog=12 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ "พุทโธ" ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-02-2016&group=15&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-02-2016&group=15&gblog=12 Mon, 15 Feb 2016 10:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=11 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงปัญญาลงไตรลักษณ์จาก..มรณัสสติ,อุปสมานุสสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=11 Tue, 09 Feb 2016 13:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=10 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ อินทรีย์สังวร ว่าด้วย สติ สัมปะชัญญะ ลงใน สัมมัปปธาน ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=10 Tue, 09 Feb 2016 14:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-09-2016&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-09-2016&group=12&gblog=11 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[มูลมรดกกรรมฐาน นโม-มโน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-09-2016&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-09-2016&group=12&gblog=11 Wed, 21 Sep 2016 13:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-12-2015&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-12-2015&group=12&gblog=10 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฏฐิ ๔,๕,๖ ความรู้จักชรามรณะ ชาติ ภพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-12-2015&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-12-2015&group=12&gblog=10 Mon, 14 Dec 2015 13:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=13 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บทนำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=13 Fri, 14 Aug 2015 6:32:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=12 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชาพระรัตนตรัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=12 Fri, 14 Aug 2015 6:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=11 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๑. พุทธนุสสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=11 Fri, 14 Aug 2015 6:29:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=10 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๒. พุทธาภิคีติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=10 Fri, 14 Aug 2015 6:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=11 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บทนำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=11 Fri, 14 Aug 2015 7:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=10 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อาราธนาพระปริตร, บทสวดชุมนุมเทวดา ๑๒ ตำนาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=10 Fri, 14 Aug 2015 7:36:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=4&gblog=29 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐. พาหิยสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=4&gblog=29 Tue, 06 Dec 2016 22:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=4&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=4&gblog=28 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหิยสูตร ศีลเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=4&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=4&gblog=28 Tue, 06 Dec 2016 22:03:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-06-2016&group=4&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-06-2016&group=4&gblog=27 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท ๔ และ วิธีเจริญอิทธิบาท ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-06-2016&group=4&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-06-2016&group=4&gblog=27 Wed, 08 Jun 2016 14:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=29-01-2016&group=4&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=29-01-2016&group=4&gblog=26 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๘. สักกปัญหสูตร (๒๑) (ท้าวสักกะทูลถาม ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค กับพระพุทธเจ้า แล้วได้ธรรมจักษุ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=29-01-2016&group=4&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=29-01-2016&group=4&gblog=26 Fri, 29 Jan 2016 6:25:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-01-2016&group=4&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-01-2016&group=4&gblog=25 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[นันทโกวาทสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-01-2016&group=4&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-01-2016&group=4&gblog=25 Thu, 28 Jan 2016 4:35:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-01-2016&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-01-2016&group=4&gblog=24 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[นันทกสูตร ศรัทธา อย่างเดียวไม่พอ ต้องประกอบด้วย ศีล เจโตสมาธิ ปัญญา จึงจะบริบูรณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-01-2016&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-01-2016&group=4&gblog=24 Thu, 28 Jan 2016 2:18:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-01-2016&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-01-2016&group=4&gblog=23 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สาฬหสูตร ว่าด้วยแผ่ศีลและการแผ่ศีลโดย พรหมวิหารเจโตวิมุตติ ให้ถึงซึ่งวิมุตติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-01-2016&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-01-2016&group=4&gblog=23 Wed, 27 Jan 2016 23:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-01-2016&group=4&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-01-2016&group=4&gblog=22 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[เกสปุตตสูตร(กาลามสูตร) ว่าด้วยศีลและการแผ่ศีลไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-01-2016&group=4&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-01-2016&group=4&gblog=22 Wed, 27 Jan 2016 12:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-01-2016&group=4&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-01-2016&group=4&gblog=21 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมัปปธาน ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-01-2016&group=4&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=04-01-2016&group=4&gblog=21 Mon, 04 Jan 2016 9:12:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-12-2015&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-12-2015&group=4&gblog=20 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐. จูฬสาโรปมสูตร (อุปมานักบวชกับผู้แสวงหาแก่นไม้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-12-2015&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-12-2015&group=4&gblog=20 Sat, 19 Dec 2015 21:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-08-2015&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-08-2015&group=4&gblog=19 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคัยหสูตรที่ ๑-๒ (สำรวมระวังใน..ผัสสายตนะ,อายตนะ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-08-2015&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-08-2015&group=4&gblog=19 Tue, 25 Aug 2015 18:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=18 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวทหสูตร ว่าด้วยการกำจัดฉันทราคะในขันธ์ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=18 Fri, 14 Aug 2015 21:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=17 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อสังขาสูตร ว่าด้วยสัมมาทิฐิในศีล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=17 Fri, 14 Aug 2015 21:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=16 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานสูตรที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=16 Fri, 14 Aug 2015 21:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=15 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานสูตรที่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=15 Fri, 14 Aug 2015 21:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=13 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[มหานิทานสูตร (๑๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=13 Fri, 14 Aug 2015 21:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=12 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[คันธภกสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์คือฉันทะราคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=12 Fri, 14 Aug 2015 21:37:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=11 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[มหานามสูตรที่ ๑ (อนุสสติ ๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=11 Fri, 14 Aug 2015 21:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=10 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[มหานามสูตรที่ ๒ (อนุสสติ ๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=10 Fri, 14 Aug 2015 21:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-11-2015&group=3&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-11-2015&group=3&gblog=99 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐานวันที่ 5 พฤศจิการยน 2558 ทางเข้าถึงการเจริญโพงฌงค์ตามกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-11-2015&group=3&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-11-2015&group=3&gblog=99 Sun, 15 Nov 2015 11:37:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-11-2015&group=3&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-11-2015&group=3&gblog=98 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 16 ตุลาคม 2558 การละความสำคัญมั่นหมายในราคะของใจ ล้างราคะสัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-11-2015&group=3&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-11-2015&group=3&gblog=98 Mon, 02 Nov 2015 19:02:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-10-2015&group=3&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-10-2015&group=3&gblog=97 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อัคคิสูตร เจริญโพชฌงค์ตามกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-10-2015&group=3&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-10-2015&group=3&gblog=97 Tue, 20 Oct 2015 9:41:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-10-2015&group=3&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-10-2015&group=3&gblog=96 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[5/10/58]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-10-2015&group=3&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-10-2015&group=3&gblog=96 Tue, 06 Oct 2015 19:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-09-2015&group=3&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-09-2015&group=3&gblog=95 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 29 กันยายน 2558 วิธีการทำไว้ในใจและทางเข้าถึงสมาธิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-09-2015&group=3&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-09-2015&group=3&gblog=95 Wed, 30 Sep 2015 17:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-09-2015&group=3&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-09-2015&group=3&gblog=94 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 19-20 กันยายน 2558 วิธีสำรวมอินทรีย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-09-2015&group=3&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=20-09-2015&group=3&gblog=94 Sun, 20 Sep 2015 23:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-09-2015&group=3&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-09-2015&group=3&gblog=93 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐานวันที่ 5 กันยายน 2558 ทำไมจึงต้องทำเหตุให้ดี (สิ่งนี้สำคัญมาในการปฏิบัติ) เหตุคืออะไร เป็นไฉน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-09-2015&group=3&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-09-2015&group=3&gblog=93 Wed, 09 Sep 2015 10:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=92 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 2 กันยายน 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=92 Thu, 03 Sep 2015 5:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=91 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 29 สิงหาคม 2558 วิธีมนสิการระลึกเวลาเราทำบุญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=91 Thu, 03 Sep 2015 2:39:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=90 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 23 สิงหาคม 2558 (สืบเนื่องมาจากวันที่ 8 สิงหาคม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-09-2015&group=3&gblog=90 Thu, 03 Sep 2015 2:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-08-2015&group=3&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-08-2015&group=3&gblog=89 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2558 (ศีล ลงถึงใจ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-08-2015&group=3&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-08-2015&group=3&gblog=89 Sat, 22 Aug 2015 12:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=88 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 17 สิงหาคม 2558 (หลวงปู่บุญกู้สอนไม่ให้ทรมานตน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=88 Tue, 18 Aug 2015 18:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=87 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=87 Tue, 18 Aug 2015 17:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=86 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เจริญในภารทวาชสูตร การสำรวมระวังกาย-ใจ เพื่อละกามราคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=18-08-2015&group=3&gblog=86 Tue, 18 Aug 2015 10:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=85 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิบายถึงเจตนาที่จัดทำบันทึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=85 Fri, 14 Aug 2015 21:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=84 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักของหญิงสาวที่มีต่อท่านพระอานนท์(จบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=84 Fri, 14 Aug 2015 1:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=82 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทุกกรรมฐาน วันที่ 6 สิ่งหาคม 2558 (ปลงใจทำสมาธิ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=82 Fri, 14 Aug 2015 6:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=81 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 31 กรกฏาคม 2558 - 1 สิงหาคม 2558 (ไม่หายใจ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=81 Fri, 14 Aug 2015 21:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=79 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=79 Fri, 14 Aug 2015 1:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=78 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานเพื่อละราคะ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=78 Fri, 14 Aug 2015 1:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=77 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=3&gblog=77 Fri, 14 Aug 2015 1:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=72 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญจเวรภยสูตรที่ ๑ ธรรมเป็นองค์แห่งโสดาปัตติ ๔ อย่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=72 Thu, 13 Aug 2015 23:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=71 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 25 มิถุนายน 2558 + เจตนาสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=71 Thu, 13 Aug 2015 23:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=70 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญาสูตร(ความจำได้หมายรู้) + มนสิการสูตร(ความทำไว้ในใจ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=70 Thu, 13 Aug 2015 22:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=69 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขโลกีย์ เป็นทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=13-08-2015&group=3&gblog=69 Thu, 13 Aug 2015 20:45:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-08-2015&group=3&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-08-2015&group=3&gblog=68 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า ธรรมะออนไลน์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-08-2015&group=3&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-08-2015&group=3&gblog=68 Mon, 03 Aug 2015 20:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=66 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเข้าสมาธิ โดยมนสิการ คือ ความทำไว้ในใจ ใน อุปสมานุสสติ+เมตตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=66 Sat, 25 Jul 2015 22:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=65 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ไปทำบุญวันเกิดกับหลวงน้า(ท่านพระครูนกแก้ว)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=65 Sat, 25 Jul 2015 3:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=64 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่สุก ศึกษา วิชา ดำเนินธาตุ ทำลายธาตุ กับ ขรัวท่านโต วัดชายนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=64 Sat, 25 Jul 2015 11:09:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=57 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ทบทวนกรรมฐานที่เจริญมาใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=57 Sat, 25 Jul 2015 14:23:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=56 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=56 Sat, 25 Jul 2015 14:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=55 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 21-26 เมษายน 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-07-2015&group=3&gblog=55 Sat, 25 Jul 2015 14:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=53 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน สัญญา ๑๐ โดยย่อที่เป็นหัวใจของสัญญา ๑๐ ที่เราพอจะมีปัญญาเห็นได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=53 Tue, 21 Jul 2015 13:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=52 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๑๐ # ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=52 Tue, 21 Jul 2015 18:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=51 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๑๐ # ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=51 Tue, 21 Jul 2015 18:26:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=50 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๙]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=50 Tue, 21 Jul 2015 18:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=49 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=49 Tue, 21 Jul 2015 18:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=48 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๗]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=48 Tue, 21 Jul 2015 18:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=47 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=47 Tue, 21 Jul 2015 17:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=46 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=46 Tue, 21 Jul 2015 16:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=45 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=45 Tue, 21 Jul 2015 17:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=44 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=44 Tue, 21 Jul 2015 18:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=43 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=43 Tue, 21 Jul 2015 18:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=42 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ที่พอจะมีปัญญาเจริญปฏิบัติและถึงได้ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=42 Tue, 21 Jul 2015 18:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=41 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญา ๑๐ # ตอนที่เริ่มรู้จักและคลำทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=41 Tue, 21 Jul 2015 12:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=40 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 9 เมษายา 2558 #๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=21-07-2015&group=3&gblog=40 Tue, 21 Jul 2015 12:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=39 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 9 เมษายา 2558 #๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=39 Sun, 19 Jul 2015 12:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=38 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 4 เมษายน 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=38 Sun, 19 Jul 2015 19:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=37 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 23 มีนาคม 2558 ฟังหลวงปู่บุญกู้เทสน์ # ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=37 Sun, 19 Jul 2015 19:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=36 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 22 มีนาคม 2558 ธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ศาลาลุงชิน ซอยแจ้งวัฒนะ 14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=36 Sun, 19 Jul 2015 19:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=35 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 13 มีนาคม 2558 เทปหลวงปู่บุญกู้เทสน์ # ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=35 Sun, 19 Jul 2015 10:24:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=34 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 6 มีนาคม 2558 เทปหลวงปู่บุญกู้เทสน์ # ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=34 Sun, 19 Jul 2015 10:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=33 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพพระพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ของเราที่ระลึกถึงเป็นสังฆานุสสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=33 Sun, 19 Jul 2015 19:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=32 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=32 Sun, 19 Jul 2015 19:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=31 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ฟังหลวงปู่บุญกู้เทสน์ # ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=31 Sun, 19 Jul 2015 19:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=30 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558 ฟังหลวงปู่บุญกู้เทสน์ # ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=30 Sun, 19 Jul 2015 19:46:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=29 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ฟังหลวงปู่บุญกู้เทสน์ # ๑ (ธาตุ ๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=29 Sun, 19 Jul 2015 17:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=28 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายการฝึกให้ถึงทางเข้าสมาธิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=28 Sun, 19 Jul 2015 19:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=27 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=27 Sun, 19 Jul 2015 19:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=26 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=26 Sun, 19 Jul 2015 19:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=25 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=25 Sun, 19 Jul 2015 19:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=24 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=24 Sun, 19 Jul 2015 19:04:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=23 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=23 Sun, 19 Jul 2015 19:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=22 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=22 Sun, 19 Jul 2015 19:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=21 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=21 Sun, 19 Jul 2015 18:56:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=20 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 29-31 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=20 Sun, 19 Jul 2015 18:51:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=19 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 27 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=19 Sun, 19 Jul 2015 18:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=18 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 26 มกราคม 2558 ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=18 Sun, 19 Jul 2015 18:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=17 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 26 มกราคม 2558 ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=17 Sun, 19 Jul 2015 18:48:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=16 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=16 Sun, 19 Jul 2015 18:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=15 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานุสสติกรรมฐาน ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=15 Sun, 19 Jul 2015 18:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=14 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[กามคุณ โลกธรรม๘ อุปกิเลส สังโยชน์ ๑๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=14 Sun, 19 Jul 2015 18:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=13 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 20 มกราคม 2558 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=13 Sun, 19 Jul 2015 18:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=12 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 19 มกราคม 2558 กรรมฐานสายมัชฺมาแบบลำดับ (หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน) ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=12 Sun, 19 Jul 2015 18:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=11 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 18-19 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=11 Sun, 19 Jul 2015 18:22:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=10 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 17 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=10 Sun, 19 Jul 2015 17:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2016&group=2&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2016&group=2&gblog=41 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พิจารณาธาตุ ๔ และ ธาตุ ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2016&group=2&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2016&group=2&gblog=41 Mon, 07 Mar 2016 10:25:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=2&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=2&gblog=40 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิบายถึงเจตนาที่จัดทำบันทึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=2&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=2&gblog=40 Fri, 14 Aug 2015 21:50:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=39 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวกรรมฐานนักธรรมตรี(เป็นอุบายต่างๆที่พอจะมีปัญญาทำได้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=39 Thu, 06 Aug 2015 4:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=38 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ท์วัตติงสาการะปาโฐ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=38 Thu, 06 Aug 2015 15:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=37 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธานุสสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=37 Thu, 06 Aug 2015 4:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=36 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปสมานุสสติ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=36 Thu, 06 Aug 2015 4:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=35 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๒.๒ การละกิเลสด้วยการเจริญเข้าสู่กอง สมถะกรรมฐาน อสุภะ(ว่าด้วยราคะ ๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=2&gblog=35 Thu, 06 Aug 2015 4:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=34 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[จรณะ ๑๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=34 Sun, 19 Jul 2015 17:05:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=33 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเสื่อม ๔ ประการแห่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=33 Sun, 19 Jul 2015 16:53:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=32 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[เสขะปฏิปทา ๑๕ สมเด็จญาณฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=32 Sun, 19 Jul 2015 16:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=31 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยผู้มีสติทุกเมื่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=31 Sun, 19 Jul 2015 16:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=30 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยทาส ๔ จำพวก ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=30 Sun, 19 Jul 2015 16:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=29 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยทาส ๔ จำพวก ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=29 Sun, 19 Jul 2015 16:47:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=28 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยการเว้นขาดกามด้วยเหตุ ๒ ประการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=28 Sun, 19 Jul 2015 16:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=27 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[กามสุตตนิทเทสที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=27 Sun, 19 Jul 2015 16:41:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=26 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ 16 ธันวาคม 2557]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=26 Sun, 19 Jul 2015 16:40:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=25 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[มรณัสสติสูตรที่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=25 Sun, 19 Jul 2015 16:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=24 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยผลแห่งการเจริญพุทธานุสสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=24 Sun, 19 Jul 2015 16:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=23 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[การละกิเลสด้วยการเจริญเข้าสู่กอง สมถะกรรมฐาน(ว่าด้วยราคะ ๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=23 Sun, 19 Jul 2015 16:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-07-2017&group=22&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-07-2017&group=22&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุในเวทนา เจ็บปวดขา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-07-2017&group=22&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-07-2017&group=22&gblog=2 Fri, 14 Jul 2017 13:18:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=21 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายการเจริญปฏิบัติแบบสมถะเพื่อถึงกุศลจิต มีจิตจดจ่อและอุเบกขาเป็นผล ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=21 Sun, 19 Jul 2015 16:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=20 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายการเจริญปฏิบัติแบบสมถะเพื่อถึงกุศลจิต มีจิตจดจ่อและอุเบกขาเป็นผล ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=20 Sun, 19 Jul 2015 16:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-04-2017&group=21&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-04-2017&group=21&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษะในการสนทนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-04-2017&group=21&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-04-2017&group=21&gblog=9 Mon, 17 Apr 2017 18:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-04-2017&group=21&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-04-2017&group=21&gblog=8 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการสนทนาเบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-04-2017&group=21&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=17-04-2017&group=21&gblog=8 Mon, 17 Apr 2017 11:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2017&group=21&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2017&group=21&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[2/4/60 วิธีฝึกหัด สนทนาให้เราฟัง คิด พูดตอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ]]> จำ+คิดพิจารณาตาม.. กำห....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2017&group=21&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-04-2017&group=21&gblog=7 Sun, 02 Apr 2017 21:21:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-03-2017&group=21&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-03-2017&group=21&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลประโยชน์ร่วม WIN & WIN และการหมุนเงินในกองทุนที่มีเพื่อใช้จ่ายในงาน]]> เพื่อรู้แนวทาง หรือสถานการณ์คิดวิเคราะห์ตาม -> เพื่อทำความเข้าใจถามเมื่อไม่รู....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-03-2017&group=21&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-03-2017&group=21&gblog=6 Fri, 31 Mar 2017 20:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-03-2017&group=21&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-03-2017&group=21&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[การสนทนา เมื่อเราตั้งจุดหมายไว้แล้ว แต่เราเร่งจนพูดลืมคิด และมีคนทัดทานเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-03-2017&group=21&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=31-03-2017&group=21&gblog=5 Fri, 31 Mar 2017 14:28:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-03-2017&group=21&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-03-2017&group=21&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[24/3/60 - 30/3/60 อบรมปัญญา ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-03-2017&group=21&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-03-2017&group=21&gblog=4 Wed, 15 Mar 2017 11:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-03-2017&group=21&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-03-2017&group=21&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อบรมปัญญา ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-03-2017&group=21&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-03-2017&group=21&gblog=3 Wed, 15 Mar 2017 17:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2017&group=21&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2017&group=21&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[เศรษกิจพอเพียง คือ จรณะ ๑๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2017&group=21&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-03-2017&group=21&gblog=2 Tue, 07 Mar 2017 23:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-01-2017&group=21&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-01-2017&group=21&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันธ์ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-01-2017&group=21&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=25-01-2017&group=21&gblog=1 Wed, 25 Jan 2017 9:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=10 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานเพื่อละราคะที่ ๑.๔.๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=10 Sun, 19 Jul 2015 14:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=11-03-2017&group=20&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=11-03-2017&group=20&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท ๔ พละ ๕ เพื่ออบรมณ์ปัญญา # ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=11-03-2017&group=20&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=11-03-2017&group=20&gblog=9 Sat, 11 Mar 2017 8:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-12-2016&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-12-2016&group=19&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียรของพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-12-2016&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=08-12-2016&group=19&gblog=1 Thu, 08 Dec 2016 12:36:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=18&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่หวั่นไหวต่อคำ นินทา สรรเสริญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-12-2016&group=18&gblog=1 Tue, 06 Dec 2016 1:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-11-2016&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-11-2016&group=17&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูบาชัยวงศา..จาก "เด็กขอทาน" สู่ "พระอริยสงฆ์ในดงกะเหรี่ยง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-11-2016&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=12-11-2016&group=17&gblog=1 Sat, 12 Nov 2016 13:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-06-2016&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-06-2016&group=16&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมแก้ทุกข์เพราะความคิดฟุ้งซ่าน จากกระดานถามตอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-06-2016&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-06-2016&group=16&gblog=1 Tue, 14 Jun 2016 17:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ครบรอบวันตาย เตี่ยกิมคุณ เบญจศรีวัฒนา ครบ ๓ ปี วิธีดูลมหายใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=9 Tue, 09 Feb 2016 13:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=8 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ กรรมฐานที่ใช้สำรวมอินทรีย์ให้สักแต่ว่ารู้ในปัจจุบัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=8 Tue, 09 Feb 2016 14:06:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ วิธีเจริญกรรมฐานกองกสิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-02-2016&group=15&gblog=7 Tue, 09 Feb 2016 14:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุและผลที่ต้องทำเหตุให้ดี ทำเหตุให้มาก ถึงความปลงใจเห็นทุกข์ในโลก และ รู้เข้าใจในวิบากกรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=6 Wed, 03 Feb 2016 14:06:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเหตุใน "ทาน"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=5 Wed, 03 Feb 2016 14:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเหตุใน "ศีล"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-02-2016&group=15&gblog=4 Wed, 03 Feb 2016 14:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-02-2016&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-02-2016&group=15&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ "เหตุในภาวนา มรรค ๑๐"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-02-2016&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=02-02-2016&group=15&gblog=3 Tue, 02 Feb 2016 14:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-01-2016&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-01-2016&group=15&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเหตุใน "ปัจจุบัน"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-01-2016&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-01-2016&group=15&gblog=2 Sat, 30 Jan 2016 14:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-01-2016&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-01-2016&group=15&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาในสมถะ กับ ปัญญาในวิปัสสนา และ อวิชชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-01-2016&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-01-2016&group=15&gblog=1 Sat, 30 Jan 2016 10:00:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-08-2017&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-08-2017&group=14&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บวชเพื่ออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-08-2017&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=09-08-2017&group=14&gblog=2 Wed, 09 Aug 2017 0:20:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-08-2015&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-08-2015&group=14&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[- ตอนที่ ๘ -]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-08-2015&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=07-08-2015&group=14&gblog=1 Fri, 07 Aug 2015 13:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พิจารณาขันธ์ ๕ เป็นวิปัสสนาญาณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=3 Wed, 05 Aug 2015 1:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=2 Wed, 05 Aug 2015 1:42:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนาแบบธรรมชาติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=13&gblog=1 Wed, 05 Aug 2015 1:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-09-2015&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-09-2015&group=12&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ ท่านพ่อลี ธัมมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-09-2015&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-09-2015&group=12&gblog=9 Sun, 06 Sep 2015 17:53:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=8 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี(การภาวนา) สมเด็จพระญาณสังวร ๔ มีจิตใคร่ครวญถึง "ธาตุกรรมฐาน"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=8 Thu, 06 Aug 2015 3:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี(การภาวนา) สมเด็จพระญาณสังวร ๓ มีจิตใคร่ครวญถึง "กายคตานุสสติกรรมฐาน "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=7 Thu, 06 Aug 2015 4:02:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี(การภาวนา) สมเด็จพระญาณสังวร ๒ มีจิตใคร่ครวญถึง "อสุภกรรมฐาน "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=6 Thu, 06 Aug 2015 4:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี(การภาวนา) สมเด็จพระญาณสังวร ๑ มีจิตใคร่ครวญถึง "มรณัสสติกรรมฐาน"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=06-08-2015&group=12&gblog=5 Thu, 06 Aug 2015 4:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=12&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี(การภาวนา) สมเด็จพระญาณสังวร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=05-08-2015&group=12&gblog=4 Wed, 05 Aug 2015 1:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-08-2015&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-08-2015&group=12&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (บัว ญาณสัมปันโน) ขันธ์ 5 ต่างหากจากจิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-08-2015&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=03-08-2015&group=12&gblog=3 Mon, 03 Aug 2015 13:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-08-2015&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-08-2015&group=12&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (วันเข้าพรรษา)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-08-2015&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=01-08-2015&group=12&gblog=1 Sat, 01 Aug 2015 21:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-09-2016&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-09-2016&group=11&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆราวาสธรรม 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-09-2016&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=24-09-2016&group=11&gblog=9 Sat, 24 Sep 2016 2:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิบายถึงเจตนาที่จัดทำ Blog สวดมนต์ให้ถึงกรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=3 Wed, 22 Jul 2015 21:31:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิบายถึงเจตนาที่จัดทำ Blog บันทึกกรรมฐานเพื่อทบทวนปฏิบัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=2 Wed, 22 Jul 2015 21:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สารบัญ Link ทบทวนบันทึกกรรมฐานทั้งหมด 10 ปีที่ผ่านมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=10&gblog=1 Wed, 22 Jul 2015 15:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๓. ธัมมานุสสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=9 Fri, 14 Aug 2015 6:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=8 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๔. ธัมมาภิคีติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=8 Fri, 14 Aug 2015 6:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๕. สังฆานุสสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=7 Fri, 14 Aug 2015 6:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๖. สังฆาภิคีติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=6 Fri, 14 Aug 2015 6:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อตีตปัจจเวกขณปาฐะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=5 Fri, 14 Aug 2015 6:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเจริญอภิณหะปัจจะเวกขณะปาฐะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=4 Fri, 14 Aug 2015 6:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ท๎วัตติงสาการปาฐะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=3 Fri, 14 Aug 2015 6:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[กรวดน้ำอิมินา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=2 Fri, 14 Aug 2015 6:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[การกราบ 5 ครั้ง บูชาพระรัตนตรัย พ่อ-แม่ และ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=9&gblog=1 Fri, 14 Aug 2015 6:21:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บทนำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=9 Fri, 14 Aug 2015 6:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=8 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชาพระรัตนตรัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=8 Fri, 14 Aug 2015 6:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๑. พุทธาภิถุติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=7 Fri, 14 Aug 2015 6:13:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๒. ธัมมาภิถุติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=6 Fri, 14 Aug 2015 6:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๓. สังฆาภิถุติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=5 Fri, 14 Aug 2015 12:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๔. รตนัตตยัปปณามคาถา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=4 Fri, 14 Aug 2015 6:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๕. สังเวคปริกิตตะนะปาฐะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=3 Fri, 14 Aug 2015 6:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=2 Fri, 14 Aug 2015 6:09:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัพพปัตติทานคาถา กวรดน้ำตอนเช้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=8&gblog=1 Fri, 14 Aug 2015 6:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-11-2016&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-11-2016&group=7&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการเจริญเมตตาจิตในขณะที่สวดมนต์แผ่เมตตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-11-2016&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=30-11-2016&group=7&gblog=3 Wed, 30 Nov 2016 0:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=7&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[กรวดน้ำอิมินา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=7&gblog=2 Fri, 14 Aug 2015 6:19:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-09-2015&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-09-2015&group=6&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาชินบัญชร ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-09-2015&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=10-09-2015&group=6&gblog=4 Thu, 10 Sep 2015 16:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-08-2015&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-08-2015&group=6&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาชินบัญชร ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-08-2015&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=28-08-2015&group=6&gblog=3 Fri, 28 Aug 2015 16:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-08-2015&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-08-2015&group=6&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาชินบัญชร ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-08-2015&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=26-08-2015&group=6&gblog=2 Wed, 26 Aug 2015 18:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-08-2015&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-08-2015&group=6&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ชินบัญชร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-08-2015&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=15-08-2015&group=6&gblog=1 Sat, 15 Aug 2015 6:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลปริตร หรือ มงตลสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=9 Fri, 14 Aug 2015 16:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=8 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[รตนปริตร หรือ รตนสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=8 Fri, 14 Aug 2015 7:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[กะระณียะเมตตะปริตร หรือ กะระณียะเมตตะสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=7 Fri, 14 Aug 2015 7:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันธปริตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=6 Fri, 14 Aug 2015 7:31:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[โมระปริตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=5 Fri, 14 Aug 2015 7:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[วัฏฏกปริตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=4 Fri, 14 Aug 2015 7:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ธชัคคสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=3 Fri, 14 Aug 2015 7:26:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อาฏานาฏิยปริตร # ๑-๓ ภาณพระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=2 Fri, 14 Aug 2015 7:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อาฏานาฏิยปริตร # ๔-๘ ภาณยักษ์,สัจจะกิริยา,ยังกิญจิระตะนังคาถา,คาถาสักกัตตะวาคาถา, สามัญญานุโมทนาคาถา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=5&gblog=1 Fri, 14 Aug 2015 7:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[นันทิยสูตร ธรรมละอกุศลอันลามก ๑๑ ประการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=9 Fri, 14 Aug 2015 21:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=8 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๘. ปิณโฑลยสูตร ว่าด้วยเหตุที่ต้องดำรงชีพด้วยบิณฑบาต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=8 Fri, 14 Aug 2015 21:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญาสูตร(ความจำได้หมายรู้) + มนสิการสูตร(ความทำไว้ในใจ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=7 Fri, 14 Aug 2015 21:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๑. อนุปทสูตร (๑๑๑) การบรรลุธรรมของพระสารีบุตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=6 Fri, 14 Aug 2015 21:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐. มรณัสสติสูตรที่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=5 Fri, 14 Aug 2015 7:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสสติฏฐานสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=4 Fri, 14 Aug 2015 6:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[ภารทวาชสูตร การสำรวมระวังกาย-ใจ เพื่อละกามราคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=14-08-2015&group=4&gblog=3 Fri, 14 Aug 2015 5:39:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-07-2015&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-07-2015&group=4&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธานุสสติ ธรรมเพื่อละราคะ (พระสูตรที่ไม่รวมเข้าในวรรค)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-07-2015&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=27-07-2015&group=4&gblog=2 Mon, 27 Jul 2015 16:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=4&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=22-07-2015&group=4&gblog=1 Wed, 22 Jul 2015 13:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 19 มกราคม 2558 กรรมฐานสายมัชฺมาแบบลำดับ (หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน) ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=9 Sun, 19 Jul 2015 18:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=8 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 15 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=8 Sun, 19 Jul 2015 17:34:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 14 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=7 Sun, 19 Jul 2015 17:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 13 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=6 Sun, 19 Jul 2015 17:31:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 12 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=5 Sun, 19 Jul 2015 17:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 11 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=4 Sun, 19 Jul 2015 17:27:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 10 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=3 Sun, 19 Jul 2015 17:25:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=2 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 9 มกราคม 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=2 Sun, 19 Jul 2015 17:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=1 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐาน วันที่ 2-5 มกราคม 2558 เมื่อได้เจอหลวงพ่อเสถียร ธีรญาโณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=3&gblog=1 Sun, 19 Jul 2015 18:55:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=9 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานเพื่อละราคะที่ ๑.๔.๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=9 Sun, 19 Jul 2015 14:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=7 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานเพื่อละราคะที่ ๑.๔.๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=7 Sun, 19 Jul 2015 13:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=6 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานเพื่อละราคะที่ ๑.๔.๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=6 Sun, 19 Jul 2015 13:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=5 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานเพื่อละราคะที่ ๑.๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=5 Sun, 19 Jul 2015 13:41:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=4 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานเพื่อละราคะที่ ๑.๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=4 Sun, 19 Jul 2015 13:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=3 https://kokheng.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกกรรมฐานเพื่อละราคะที่ ๑.๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kokheng&month=19-07-2015&group=2&gblog=3 Sun, 19 Jul 2015 13:32:59 +0700